• Sat. Aug 13th, 2022

100 triệu đồng có nên mua trái phiếu doanh nghiệp?

ByTin Việt Nam

Sep 28, 2021

Hiện tại có nên mua trái phiếu doanh nghiệp khi lãi suất lên đến 11-12% một năm?

Tôi có khoảng 100 triệu đồng tiền nhàn rỗi và đang tìm kênh đầu tư. Tôi không có thời gian và nhiều kiến thức về thị trường nên ngại tham gia cổ phiếu.

Gần đây tôi tìm được một số doanh nghiệp phát hành trái phiếu với lãi suất 11-12% một năm. Tôi có nên đổ tiền vào kênh đầu tư này không và cần lưu ý điều gì?

Thịnh