• Sat. Dec 10th, 2022

14 tội sẽ gánh lấy hình phạt nặng nếu nạn nhân là trẻ em

ByTin Việt Nam

Jan 22, 2022

Bộ luật Hình sự năm 2015 dành một chương về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm con người. Trong đó, kẻ thủ ác sẽ nhậnhình phạt nặng nếu nạn nhân là trẻ em (người dưới 16 tuổi).

Cụ thể như sau:

1. Giết người dưới 16 tuổi: Khung hình phạt cao nhất là từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình, theo điểm b khoản 1 điều 123.

2. Bức tử người dưới 16 tuổi (đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát): Khung hình phạt cao nhất là từ 5 năm đến 12 năm tù, theo điểm b khoản 2 điều 130.

3. Đe dọa giết người dưới 16 tuổi (nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện): Khung hình phạt cao nhất là từ 2 năm đến 7 năm tù, theo điểm d khoản 2 điều 133.

4. Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người dưới 16 tuổi dù tỉ lệ tổn thương của nạn nhân dưới 11% cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm c khoản 1 điều 134, khung hình phạt thấp nhất là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trường hợp nghiêm trọng hơn (nạn nhân chết, thương tích nặng…), khung hình phạt cao nhất là từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

5. Hành hạ người dưới 16 tuổi (đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình): Khung hình phạt cao nhất là từ 1 đến 3 năm tù, theo điểm a khoản 2 điều 140.

6. Hiếp dâm người dưới 16 tuổi (dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ): Khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình, theo khoản 3 điều 142.

Lưu ý: Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi (dù nạn nhân tự nguyện) cũng là phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

7. Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác): Khung hình phạt cao nhất là từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân, theo khoản 3 điều 144.

8. Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi: Khung hình phạt cao nhất là từ 7 năm đến 15 năm tù, theo khoản 3 điều 145.

9. Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác): Khung hình phạt cao nhất là từ 7 năm đến 12 năm tù, theo khoản 3 điều 146.

10. Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm (người nào đủ 18 tuổi trở lên mà lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức): Khung hình phạt cao nhất là từ 7 năm đến 12 năm tù, theo khoản 3 điều 147.

11. Lây truyền HIV cho người dưới 16 tuổi: Khung hình phạt cao nhất là từ 3 năm đến 7 năm tù, theo điểm b khoản 2 điều 148.

12. Cố ý truyền HIV cho người dưới 16 tuổi: Khung hình phạt thấp nhất là từ 7 năm đến 15 năm tù, theo điểm c khoản 2 điều 149.

Trường hợp nghiêm trọng hơn (làm nạn nhân có thai, tự sát…), khung hình phạt cao nhất là từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân, theo khoản 3 điều 149.

13. Mua bán người dưới 16 tuổi: Khung hình phạt cao nhất là từ 18 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân, theo khoản 3 điều 151.

14. Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi (dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi): Khung hình phạt cao nhất là từ 10 năm đến 15 năm tù, theo khoản 3 điều 152.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM