2 huyện ở Quảng Nam dừng công tác tổ chức bộ máy, cán bộ để sáp nhập

2 huyện ở Quảng Nam dừng công tác tổ chức bộ máy, cán bộ để sáp nhập - Ảnh 1.

Huyện Nông Sơn, một trong hai địa phương thuộc diện phải sắp xếp lại theo kết luận số 48 của Bộ Chính trị – Ảnh: LÊ TRUNG

Ngày 20-5, Tỉnh ủy Quảng Nam cho hay vừa có thông báo kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về xác định đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025 và thời điểm tạm dừng thực hiện các nội dung liên quan.

Cụ thể xét đề nghị của Ban tổ chức Tỉnh ủy xin ý kiến về công tác cán bộ, tại phiên họp ngày 12-5 vừa qua Ban thường vụ Tỉnh ủy đã kết luận. 

Theo đó thống nhất xác định đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025 gồm huyện Nông Sơn và Hiệp Đức.

Kể từ ngày 15-5, các huyện Nông Sơn, Hiệp Đức tạm dừng thực hiện các nội dung liên quan về công tác tổ chức bộ máy, tuyển dụng và công tác cán bộ cho đến khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đối với đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành.

Trừ trường hợp khuyết người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của pháp luật, các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ trong giai đoạn năm 2023 – 2025, đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế.

Trường hợp thật sự cần thiết phải báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền.

Nông Sơn và Hiệp Đức là hai địa phương ở tỉnh này thuộc diện phải sắp xếp lại theo kết luận số 48 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 do không đáp ứng tiêu chí về diện tích tự nhiên và dân số.

Theo thông tin, Ban chỉ đạo thực hiện kết luận 48 sẽ làm việc rồi sẽ có hướng cụ thể về việc sắp xếp này.