• Thu. Mar 30th, 2023

Bà Rịa – Vũng Tàu thu hồi hàng loạt cơ sở nhà, đất của 4 doanh nghiệp

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thu hồi hàng loạt cơ sở nhà, đất của 4 doanh nghiệp Nhà nước.

 

Qua kiểm tra hiện trạng thực tế, Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với 4 doanh nghiệp có vốn Nhà nước, trong đó sẽ thu hồi hàng loạt cơ sở nhà, đất của những doanh nghiệp này. 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan đến phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của một số doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên địa bàn. 

Bà Rịa - Vũng Tàu thu hồi hàng loạt cơ sở nhà, đất của 4 doanh nghiệp

Bà Rịa – Vũng Tàu có phương án thu hồi hàng loạt cơ sở nhà, đất của 4 doanh nghiệp vốn Nhà nước

Các doanh nghiệp nằm trong diện sắp xếp lại, xử lý tài sản công gồm: Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Công ty CP Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Công ty CP Dịch vụ và Vận tải Biển Vũng Tàu. 

Qua kiểm tra hiện trạng thực tế, Sở Tài chính đề xuất cho Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục sử dụng 2 cơ sở nhà, đất (tổng diện tích 6.778,2m2); tạm giữ lại 2 lô đất (diện tích 7.141m2); thu hồi 2 lô đất và 1 cơ sở nhà đất với diện tích hơn 9.000m2. 

Với Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Tài chính đưa ra phương án cho tiếp tục sử dụng 4 cơ sở nhà, đất (tổng diện tích 61.706,3m2); tạm giữ 1 cơ sở nhà, đất (tổng diện tích 10.331m2); thu hồi 11 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích 5.593m2. 

Ngoài ra, Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phải chuyển giao về cho UBND TP.Vũng Tàu kios tại chợ Phường 1; không thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất với 2 cơ sở nhà đất có tổng diện tích 9.219,3m2 tại TP. Vũng Tàu. 

Đối với Công ty CP Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Tài chính đề xuất giữ lại tiếp tục cho sử dụng 1 cơ sở nhà, đất. Trong khi đó, theo đề xuất, Công ty CP Dịch vụ và Vận tải Biển Vũng Tàu sẽ bị thu cơ sở nhà, đất. 

Để có phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của các doanh nghiệp nói trên một cách hợp lý, ông Nguyễn Thành Long – Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan rà soát, hoàn chỉnh báo cáo tham mưu UBND tỉnh. Việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất phải đảm bảo công bằng, hiệu quả và phù hợp quy định. 

Phương Anh Linh