• Wed. Mar 29th, 2023

Báo công an hay kết hôn với người làm mình mang bầu?

ByTin Việt Nam

Oct 7, 2021

Cậu bạn tán tỉnh tôi đã nhiều năm, cách đây hai tháng trong một lần đi chơi anh ấy khống chế, “ép phải chiều”. Tôi vừa phát hiện mình mang thai nên rất hoang mang. (Ánh Nguyệt)

Chúng tôi là bạn từ nhỏ. Cậu ấy tốt tính song tôi lại không có tình cảm, quan hệ bao lâu nay vẫn bình thường.

Xin hỏi, tôi có nên báo công an?