• Sat. Aug 13th, 2022

Bị doạ kiện vì cho vay lãi cao, phải làm gì?

ByTin Việt Nam

Sep 19, 2021

Tôi cho bạn vay tiền lãi suất 5% mỗi tháng (60%/năm) trong thời hạn một năm, trả theo từng tháng. Đến tháng thứ 6 người này không trả nữa.

Người này còn doạ sẽ kiện tôi vì cho vay lãi nặng, tôi phải làm sao? (Phương Nguyên)

Luật sư tư vấn

Khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

Căn cứ theo quy định trên thì lãi suất cho vay của cá nhân tối đa là 20%/năm.

Trường hợp của bạn cho vay với mức lãi suất 60%/năm – là đã vượt quá quy định, nên phần lãi suất vượt quá đó sẽ không có hiệu lực và người vay có thể khởi kiện yêu cầu tòa án tuyên bố phần lãi suất vượt quá vô hiệu (tức là người này sẽ không phải trả tiền đối với phần lãi suất vượt quá).

Bạn có thể thỏa thuận với bạn về việc giảm lãi suất xuống mức là 20%/năm (khoảng 1,66%/tháng). Đối với phần lãi suất vượt quá mà bạn đã nhận trong 5 tháng qua, bạn có thể trả lại hoặc thỏa thuận cấn trừ vào khoản vay chưa trả theo quy định tại Điều 378 Bộ luật Dân sự.

Việc quá thời hạn nhưng người ấy không trả tiền vay, dù bạn đã đòi nhiều lần, thì bạn có thể khởi kiện đến TAND có thẩm quyền, kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản vay để được giải quyết.

Luật sư Huỳnh Ái Chân

Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha