• Sat. Aug 13th, 2022

Các bước tự test nhanh Covid-19 tại nhà

ByTin Việt Nam

Sep 26, 2021

Để tự xét nghiệm nhanh Covid-19 tại nhà, bạn cần chuẩn bị một bộ kit, lấy mẫu, xử lý mẫu, cho mẫu vào kit xét nghiệm và đọc kết quả.

Test nhanh thuận tiện khi sử dụng, cho kết quả nhanh trong vòng 30 phút và không quá khó thực hiện. Phương pháp này giúp giảm nguồn lực y tế, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện test diện rộng.

Khi tự test nhanh Covid-19 tại nhà, người dân cần lưu ý sử dụng đúng các bộ kit trong danh sách được phê duyệt của Bộ Y tế, tuân thủ các hướng dẫn từ nhân viên y tế, thực hiện lấy mẫu đúng quy định và xử lý rác thải sau test…

Mỗi bộ kit xét nghiệm nhanh có hướng dẫn sử dụng khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất. Do vậy, người thực hiện cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lấy mẫu.

Hướng dẫn tự test nhanh lấy mẫu tại nhà do Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thực hiện.

Cách lấy mẫu test nhanh tại nhà

Thùy An