• Sat. Dec 10th, 2022

Cách tính thuế thu nhập cá nhân với tiền thưởng tết Âm lịch 2022

ByTin Việt Nam

Jan 25, 2022

Khi nhận thưởng Tết Âm lịch tôi bị trừ thuế nhiều nên đang không hiểu cách tính thuế thu nhập cá nhân của bộ phận kế toán. (Minh Đức)

Tiền lương của tôi là 20 triệu đồng/tháng (chưa trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân), tháng 1/2022 tôi nhận 200 triệu đồng tiền thưởng tết Âm lịch Nhâm Dần.

Tôi không có người phụ thuộc, vậy tiền thuế thu nhập cá nhân tôi phải đóng trong tháng 1/2022 là bao nhiêu?

Luật sư tư vấn

Theo điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH1 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, tiền thuế thu nhập cá nhân hàng tháng bạn nộp chỉ là tiền tạm đóng, khi kết thúc năm thì cơ quan thuế sẽ xác định chính xác số tiền thuế phải đóng (nếu thiếu đóng thêm, thừa sẽ được hoàn).

Sau khi trừ khoản giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế (11 triệu đồng/tháng), người phụ thuộc (4,4 triệu đồng/tháng) và các khoản được trừ theo quy định của pháp luật (như tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc…), phần còn lại sẽ tạm đóng thuế thu nhập cá nhân theo mức sau:

– Phần thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng/tháng thuế suất là 5%; trên 5 đến 10 triệu đồng/tháng là 10%; trên 10 đến 18 triệu đồng/tháng là 15%; trên 18 đến 32 triệu đồng/tháng là 20%; trên 32 đến 52 triệu đồng/tháng là 25%; trên 52 đến 80 triệu đồng/tháng là 30% và trên 80 triệu đồng/tháng là 35%.

Cách tính cụ thể

Đối với trường hợp của bạn, tiền lương 20 triệu đồng/tháng, tiền thưởng tết Âm lịch Nhâm Dần là 200 triệu đồng nên tổng thu nhập của bạn trong tháng 1/2022 là 220 triệu đồng.

Vì bạn không trình bày cụ thể các khoản được trừ theo quy định của pháp luật (như tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc…) nên tôi giả sử khoản tiền này là 4 triệu đồng để bạn thuận lợi trong việc nắm rõ cách tính.

Sau khi trừ 11 triệu đồng giảm trừ gia cảnh, 4 triệu đồng các khoản được trừ theo quy định của pháp luật, phần còn lại (205 triệu đồng) sẽ tạm đóng thuế thu nhập cá nhân trong tháng 1/2022 như sau:

– 5 triệu đồng x 5% = 0,25 triệu đồng

– 5 triệu đồng x 10% = 0,5 triệu đồng

– 8 triệu đồng x 15% = 1,2 triệu đồng

– 14 triệu đồng x 20% = 2,8 triệu đồng

– 20 triệu đồng x 25% = 5 triệu đồng

– 28 triệu đồng x 30% = 8,4 triệu đồng

– 125 triệu đồng x 35% = 43,75 triệu đồng

Tổng cộng = 61,9 triệu đồng.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM