CĐV Việt tại UAE chuẩn bị cho trận tới?

Khán đài cho CĐV Việt “sạch vé” ngay khi mở bán, chị Phương mua sang suất của CĐV UAE và dự định trùm quốc kỳ nước bạn để vào sân. Nhiều người đổ về Dubai, xin nghỉ làm cả ngày để chuẩn bị loa, kèn, trang phục cổ vũ.