• Fri. Dec 2nd, 2022

Châu Quý (1993 – 2021)

ByTin Việt Nam

Nov 22, 2021

Bà Ngọt ơi.
Đã gần 2 tháng con quay về cuộc sống mới nhưng chưa lúc nào con ngừng nhớ về bà. Mấy hôm sau khi rời viện, nhận được tin mọi người báo rằng bà đã mất, lòng con trĩu nặng. Nhưng nghe kĩ hơn về việc bà ra đi nửa đêm, vì không liên lạc được với người thân của bà, nên xác bà đã nằm …
+