• Sat. Mar 25th, 2023

Chỉ có 10% nhân viên môi giới bất động sản đã qua đào tạo

Cả nước có khoảng 300.000 nhân viên môi giới, thì chỉ khoảng 30.000 người có chứng chỉ hành nghề.

 

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) nhận định, các Sở Xây dựng chưa quản lý được chất lượng nhân viên môi giới. Đây cũng là một nguyên nhân gây ra thiệt hại cho khách hàng và tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản. 

Chỉ có 10% nhân viên môi giới bất động sản đã qua đào tạo
Chỉ có khoảng 10% nhân viên môi giới đã qua đào tạo.

Theo báo cáo mới nhất của HoREA hôm 12/7 về việc Kiến nghị các giải pháp chấn chỉnh tình trạng phân lô bán nền trái pháp luật hiện nay, cả nước có khoảng 300.000 nhân viên môi giới, thì chỉ có khoảng 30.000 người có chứng chỉ hành nghề. Đồng nghĩa với việc chỉ có khoảng 10% nhân viên môi giới đã qua đào tạo, dẫn đến hoạt động môi giới bị thả nổi, chất lượng thấp, thiếu tính chuyên nghiệp.

“Đây cũng là một nguyên nhân gây ra thiệt hại cho khách hàng và tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản”, HoREA trên khuyến cáo.

Từ những bất cập liên quan tới nhân viên môi giới, HoREA đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động môi giới bất động sản.

Đồng thời, yêu cầu nhân viên môi giới phải được đào tạo và phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định của pháp luật thì mới được hoạt động dịch vụ môi giới. Thêm vào đó, HoREA đề nghị quy định nhân viên môi giới phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về việc môi giới.

T. Lan