• Fri. Dec 2nd, 2022

Chưa đủ 18 tuổi, có được đăng ký khai sinh cho con không?

ByTin Việt Nam

Jan 25, 2022

Em 17 tuổi, mới sinh con được một tuần. Em chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn thì có được làm khai sinh cho con không? (Hong Lam)

Luật sư tư vấn

Theo khoản 1 Điều 30 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân từ khi sinh ra có quyền được khai sinh.

Điều 13 Luật Trẻ em 2016 cũng quy định, trẻ em có quyền được khai sinh, khai tử, có họ, tên, quốc tịch; được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định của pháp luật.

Như vậy, khai sinh là quyền của trẻ em, không phân biệt trẻ được sinh ra trong hoàn cảnh nào, kể cả việc mẹ của đứa trẻ chưa đủ tuổi kết hôn. Do đó, bạn vẫn có thể làm thủ tục để đăng ký khai sinh cho con.

Vì bạn chưa đăng ký kết hôn nên trên giấy khai sinh của con sẽ chỉ thể hiện tên mẹ. Bạn muốn ghi tên cha vào trong giấy khai sinh của cháu bé thì phải làm thủ tục nhận cha cho con tại UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú của mẹ hoặc cha. Nếu bạn và cha cháu bé muốn để tên người cha trong giấy khai sinh của con, UBND sẽ kết hợp giải quyết việc đăng ký khai sinh và nhận cha cho con theo Điều 16, Điều 25 Luật Hộ tịch 2014; Điều 15 Thông tư 04/2020 của Bộ Tư pháp.

Luật sư Huỳnh Ái Chân

Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha