• Sat. Aug 13th, 2022

Có được tự ý trừ lương của nhân viên?

ByTin Việt Nam

Oct 12, 2021

Tôi là tài xế, quá trình vận chuyển vật tư cho công ty, nhân viên bốc xếp làm hỏng một số hàng. Tôi đã báo quản lý và không nhận được phản hồi.

Tuy nhiên, đến cuối tháng tôi bị trừ lương. Công ty làm vậy có đúng không? (Văn Hùng)

Luật sư tư vấn

Căn cứ quy định tại Điều 102 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 129 của luật này.

Theo khoản 1 Điều 129, người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của người sử dụng lao động.

Như vậy, người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn không phải là người gây ra thiệt hại mà do nhân viên bốc xếp hàng hóa. Do đó, trong trường hợp này người sử dụng lao động không được khấu trừ tiền lương của bạn.

Ngoài ra, về trình tự giải quyết, tại thời điểm xảy ra thiệt hại, bạn đã báo cáo sự việc cho quản lý nhưng công ty không đưa ra phương án giải quyết. Đến khi nhận lương bạn mới biết mình bị trừ tiền. Việc khấu trừ tiền lương của Công ty đã vi phạm trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quy định tại Điều 130 Bộ luật Lao động 2019; Điều 71, 72 Nghị định 145/2020 của Chính phủ. Cụ thể:

– Khi phát hiện người lao động có hành vi làm hư hỏng tài sản của người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải yêu cầu người lao động tường trình bằng văn bản về vụ việc. Ở đây bạn đã không được tường trình bằng văn bản về vụ việc.

– Trong thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại, người sử dụng lao động phải tiến hành họp xử lý bồi thường thiệt hại như sau: phải thông báo trước ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành họp; nội dung cuộc họp xử lý bồi thường thiệt hại phải được lập thành biên bản, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp. Quyết định xử lý bồi thường thiệt hại phải được ban hành trong thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại.

Ở đây, công ty đã không tổ chức họp, người lao động không nhận được quyết định xử lý bồi thường thiệt hại. Như vậy, việc công ty tự ý buộc người lao động phải bồi thường thiệt hại thông qua việc trừ lương là không chính đáng, sai trình tự, thủ tục pháp luật quy định, bạn có thể khiếu nại.

Căn cứ Điều 131 Bộ luật Lao động 2019, người phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu thấy không thỏa đáng có quyền khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Luật sư Võ Đan Mạch

Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha