• Wed. Aug 17th, 2022

Pháp Thoại Đàm Hoa kỳ 20: Con Đường Phật Quả

ByHồng Ân

Sep 24, 2021
Con Đường Phật Quả

Pháp Thoại Đàm Hoa kỳ 20: Con Đường Phật Quả. Pháp Thoại Đàm Hoa Kỳ 20 nằm trong chuỗi các bài Pháp Thoại của Sư Điều Ngự Đàm Hoa ( hiện tại đã phát hành 21 kỳ trên kênh youtube và fanpage Điều Ngự Ưu Đàm ).

Giới thiệu về Pháp Thoại Đàm Hoa kỳ 20: Con Đường Phật Quả

Nếu nói về Con Đường Phật Quả hay con đường tu thành Phật hẳn nhiều đạo hữu ở đời sống hiện tại không ai dám nghĩ đến, hay nói đến vì hầu hết chúng ta có thể nhiều người tín Phật nhưng mấy ai dám nghĩ tới là có con đường tu thành Phật. Vì Phật Pháp bao la, thậm thâm vi diệu, có nhiều phương pháp tu tập nhưng thành tựu thì có mấy ai, và có mấy ai có thể hiểu biết rõ ràng ( tạm nói là hiểu) để có thể chỉ rõ cho mọi người con đường thành Chánh Giác ( ở đây tạm nói là hiểu hay thành chứ thật không dùng ngôn từ gì trong vật lý mà có thể nói chính xác được) cho nên trong kinh điển nói đến Phật có cụm từ là” không thể nghĩ bàn” mà tôi được Sư Điều Ngự Đàm Hoa chỉ rõ có nghĩa là Phật không còn nằm trong vật lý này nữa nên thật không có ngôn từ gì để nói mà đúng được khi nói đến Quả Phật.

Đôi nét về tác giả: Sư Điều Ngự Đàm Hoa

Sư Điều Ngự Đàm Hoa là bút danh mà Sư tạm dùng để làm phương tiện ai có duyên hỏi đạo “Giác Ngộ & Giải Thoát” hay “Con Đường Phật Quả” hay nói đúng ra Sư chỉ cho mọi người thấy được thế nào là “Chân Kinh Vô Tự” . Nói đến đây tôi thật không dám nói thêm, không biết dùng ngôn từ gì để nói mà có thể cho quý vị đạo hữu hiểu biết được…

Con Đường Phật Quả

Sư Điều Ngự Đàm Hoa, từ nhỏ Sư đã không giống người đời.

Sư sinh ra đã rất khác người bình thường, từ nhỏ khi 6 tuổi Sư đã muốn xuất gia. Khi đó mẹ Sư hỏi: “Vì sao con muốn xuất gia?” Sư nói: “Con muốn xuất gia để làm Phật!”; Mẹ Sư nói: “ Thời này ai mà thành Phật hả con?!” , 

Sư nói: “Đức Phật bằng xương bằng thịt, con cũng bằng xương bằng thịt, Đức Phật thành Phật được tại sao con không thành Phật được?” 

Mẹ Sư không trả lời được nhưng ba mẹ Sư cũng không cho Sư xuất gia học đạo vì nhà Sư có bốn chị gái, tới Sư là con trai.

Sư là người không phải ai nói gì cũng tin, có những câu hỏi rồi tự mình tìm câu trả lời, khi Sư làm bất cứ chuyện gì cũng đạt đến kết quả tốt nhất, hoàn thiện nhất và luôn đặt câu hỏi: “đích cuối cùng của mỗi sự việc đó để làm gì ?”.

Khi tôi hỏi Sư là nên viết gì về Sư, Sư chỉ nói là không cần viết gì nhiều về Sư, bởi vì những gì Sư để lại đã rõ ràng qua các bài kệ theo năm tháng, những gì Sư làm bao năm qua đã hiển nhiên. Mọi người đọc các bài kệ có duyên ngộ được gì cho mình là phải, còn Sư mọi người nghĩ Sư như thế nào không quan trọng với Sư nữa. 

Khi Sư nói như vậy tôi hiểu Sư không còn bốn tướng, không còn quan trọng tướng gì trong vật lý này nữa rồi! 

Tôi thật mai mắn thay có duyên gặp được Sư Điều Ngự Đàm Hoa, được nghe những gì Sư giảng nói về đạo, tôi biết Sư chính là vị Phật sống hiện tại mà tôi có đại phúc đại duyên được gặp người, xem như kiếp này của tôi đã được cứu, đã không lãng phí một kiếp luân hồi. Nay tôi hiểu được thế nào là Con Đường Phật Quả mà Mười đời Chư Phật đã dùng nhiều phương tiện để nói đến chỗ này, chỗ thật ra không còn ngôn từ có thể nói được.

Về sau này tôi nghe thấy có một số vị đại duyên cũng hành trì và “nhận được Chơn tánh” hay có thể nói là “Kiến Tánh” như diễn viên võ thuật Johny Trí Nguyễn, …vv. Nếu nói Phật là con đường đi tới sự Tỉnh Thức quả thật không sai. Bởi vậy tôi mới nhớ đến lời Phật dạy trong kinh điển , Đức Phật nói: ” Ai rồi cũng sẽ thành Phật” , chứ chẳng lẽ Phật dạy mọi người chỉ ăn hiền ở lành sống qua kiếp chứ không có rõ ràng Con Đường Thành Phật , con đường đạt đến sự Chánh Đẳng Chánh Giác hay sao?

Về sau này có nhiều vị thầy giảng nói được đến chỗ Phật Tánh, Kiến Tánh,  một số vị chân tu nói cũng đúng, cũng có lý lẽ, nhưng còn Quả Vị Phật Chân Thật thì tôi tiếp xúc qua thấy Sư Điều Ngự Đàm Hoa thật sự đến chỗ không còn tướng gì nữa, Vô ngại, và đặc biệt là Giai Không trong nhà Phật và nói trắng ra hết phá bỏ hết sự dính mắc các phương tiện. Quan trọng là khi đối diện người trực chỉ cho người đối diện có thể Kiến Tánh thì thật sự thế gian này chắc chỉ duy nhất là Sư Điều Ngự Đàm Hoa tới chỗ này mà thôi.

Con Đường Phật Quả tu tập như thế nào?

Trong bài Pháp thoại này, Sư Điều Ngự Đàm Hoa chỉ rõ cách thực hành để đạt tới Phật Quả ( tạm gọi là tu thành Phật ). Nếu quý vị nào hữu duyên chịu kiên trì sống tỉnh thức và thực tập như những gì Sư nói trong bài Pháp thoại này sẽ có khả năng thành Phật ( tạm gọi là thành ) hay có thể nói là Trực Ngộ, là Tỉnh Thức, là nhận lại được Chân Tánh của mình ở ngay trong đời sống hiện tại, kiếp này.

Phương pháp hành trì này một số người hữu duyên cũng đã thực tập và có thành tựu, một số người có thể hiểu và gọi đây là con đường đạt tới sự Tỉnh Thức, hay còn gọi là con đường Phật Quả, hoặc có thể hiểu là con đường đạt tới sự toàn thiện toàn mỹ mà Mười đời chư Phật cũng đã dùng rất nhiều phương tiện, thí dụ , nhân duyên và tự thuyết đã truyền lại trong Tam tạng kinh điển.

Có thể tạm hiểu như vậy!

Thế nhưng khi nói sâu sắc hơn được Sư phân tích kỹ hơn thì Tỉnh Thức,Kiến Tánh và cho đến quả vị Phật thì chỉ có khi nào những đạo hữu có duyên ngồi trực tiếp với Sư Điều Ngự Đàm Hoa được Sư giải giảng và hành trì thực sự mới có thể đặng.

Tôi cũng chỉ có thể tạm chia sẻ như vậy, chứ thật sự thành Phật thì không thể nào dùng ngôn từ thế gian mà nói được, vì Phật pháp ” không thể nghĩ bàn” được, chỉ những ai đủ duyên hành trì khi nhận được kết quả tự khắc biết được.

Mời quý đạo hữu lắng lòng nghe bài Pháp Thoại Đàm Hoa kỳ 20: Con Đường Phật Quả

http://https://www.youtube.com/watch?v=Wx-NRpnrFds

Nếu Quý đạo hữu nào có duyên nên đăng ký kênh và xem hết tất cả các bài Pháp Thoại Đàm Hoa của Sư, sẽ thấy rõ ràng rất nhiều thứ, phá bỏ những mê lầm mà từ trước đến nay chúng ta không thông suốt về việc tu tập, rất tốt.

Nguyện đem công đức này

Hồi hướng cho tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều đồng thành Phật đạo

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Điều Ngự Đàm Hoa Chân Thật.

Trong lúc viết lách hẳn có thể còn nhiều thiếu sót trong cách chia sẻ, cũng như cái trí hạn hẹp con người phàm phu tôi, có gì sai sót mong quý đạo hữu từ bi lượng thứ cho.

                                                          Người viết: Phật tử Bảo Huệ An