• Wed. Feb 1st, 2023

Con gái có thể đòi đất bố đã ‘di chúc miệng’ cho cháu đích tôn?

ByTin Việt Nam

Feb 28, 2022

Năm 1993, ông nội tôi mất song không có di chúc thừa kế mà chỉ nói miệng, trăn trối rằng “để lại tài sản cho tôi là cháu đích tôn”. (Quốc Anh)

Năm 1994, cha và chú tôi làm giấy ủy quyền cho tôi thừa kế và toàn quyền sử dụng nhà cửa vườn tược của ông nội để lại.

Thời điểm đó, không ai có ý kiến gì vì các cô chú đã ly hương nhiều năm, vào Sài Gòn định cư, làm ăn, còn động viên tôi bám trụ quê hương lo hương khói cho tổ tiên. Từ đó đến nay tôi sống, xây lại nhà và đã làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình, đóng thuế nhà đất theo quy định pháp luật rõ ràng.

Cuối năm 2021, chú và hai cô ra ăn Tết lại nói tôi phải cắt đất chia cho họ, vì đó là sản ông để lại chung cho 4 con. Tôi có đề nghị chia cho mỗi cô chú một khoản tiền tượng trưng, do đất hiện nay không chỉ tôi ở, mà còn có nhà thờ họ, chia chác sẽ phức tạp và bất tiện, nhưng cô chú nhất định không chịu.

Trong trường hợp này, tôi có được giữ lại mảnh đất hay phải chia?

Related