• Mon. Feb 6th, 2023

Con gái ông Đặng Thành Tâm được đề cử vào ban lãnh đạo Kinh Bắc

ByTin Việt Nam

Feb 7, 2022

Bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh (26 tuổi) được một cổ đông lớn của Kinh Bắc đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo tài liệu trình cổ đông, Công ty cổ phần Đầu tư Vinatex – Tân Tạo đang sở hữu gần 10,8% cổ phần của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc đề cử bà Quỳnh Anh vào hội đồng quản trị doanh nghiệp này.

Bà Quỳnh Anh là con gái lớn của ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Kinh Bắc. Bà tốt nghiệp Đại học Texas tại Austin (Mỹ), sau đó làm chuyên viên phân tích dữ liệu cho một công ty nước ngoài trong hai năm trước khi về Việt Nam.

Bà Quỳnh Anh hiện là chủ tịch Vinaconex Tân Tạo, đồng thời giữ chức trưởng tiểu ban tài chính Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn. Cá nhân bà đang sở hữu 10 triệu cổ phiếu, trị giá gần 550 tỷ đồng và đại diện cho Vinatex – Tân Tạo nắm giữ gần 21 triệu cổ phiếu Kinh Bắc.

Trong khi bà Quỳnh Anh được đề cử thì ông Đặng Thành Tâm với tỷ lệ sở hữu 14,96% cổ phần đã tự ứng cử vào hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, 2022-2027. Ngoài ra, ông Tâm đề cử thêm một người là nhân viên ngân hàng Commonwealth Bank of Australia làm thành viên hội đồng quản trị độc lập.

Hai người còn lại trong danh sách ứng cử là thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ trước gồm bà Nguyễn Thị Thu Hương và ông Huỳnh Phát.

Năm ngoái, Kinh Bắc thu 4.300 tỷ đồng và lãi sau thuế 955 tỷ đồng, lần lượt tăng 100% và 200% so với cùng kỳ. Tổng tài sản của doanh nghiệp này tính đến cuối năm đạt hơn 30.600 tỷ đồng, tăng gần 7.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Phương Đông