• Sun. Mar 26th, 2023

Đà Nẵng: Ông Trần Văn Miên làm Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định số 3243/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn TP.

 

Ngày 12/8, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng cho hay, theo đề nghị của Giám đốc Sở TN&MT, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định số 3243/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn TP.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng quyết định thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn TP gồm 15 thành viên do ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng làm Trưởng ban; ông Nguyễn Hồng An, Phó Giám đốc Sở TN&MT làm Phó trưởng ban.

Ông Trần Văn Miên, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Tham gia Ban chỉ đạo có đại diện lãnh đạo các Sở Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, KH&ĐT, NN&PTNT, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng, UBND các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang.

Ban chỉ đạo Xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Thông tư 36/2014/TT-BTNMT và các quy định khác của pháp luật có liên quan; giúp UBND TP Đà  Nẵng chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan tổ chức thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất tại TP Đà Nẵng.

Các thành viên Ban chỉ đạo Xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng ban phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban chỉ đạo và quyết định việc thành lập Tổ công tác để giúp việc cho Ban chỉ đạo. Lãnh đạo Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để ban hành các văn bản của Ban chỉ đạo.

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo Xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng, Tổ công tác do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định. Sở TN&MT Đà Nẵng làm cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Thông tư 36/2014/TT-BTNMT và bảo đảm điều kiện hoạt động của Ban chỉ đạo.

Hải Châu