• Sat. Mar 25th, 2023

Đắk Lắk: Cấm mở đường để phân lô bán nền đất nông nghiệp

Đây là một trong những chỉ đạo của UBND TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng phân lô bán nền, chia tách thửa đất nông nghiệp diễn ra trên địa bàn.

 

Theo UBND TP Buôn Ma Thuột, thời gian qua, tình hình quản lý, sử dụng đất đai, thị trường bất động sản trên địa bàn diễn biến rất phức tạp. Cụ thể, một số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh doanh nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp và tự mở đường, tự phân lô chia tách thửa đất để chuyển nhượng thu lợi bất chính, xây dựng nhà ở không đảm bảo quy hoạch chi tiết xây dựng, không đúng quy định của pháp luật.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do chưa có những quy định cụ thể, chi tiết trong việc giải quyết hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất làm nhà ở, hồ sơ tách thửa để chuyển nhượng sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất.

Đắk Lắk: Cấm mở đường để phân lô bán nền đất nông nghiệp
Đắk Lắk: Cấm mở đường để phân lô bán nền đất nông nghiệp

Việc này dẫn đến tình trạng một số trường hợp xin chuyển mục đích diện tích lớn, trong hồ sơ chuyển mục đích xin làm nhà ở nhưng sau khi được phép chuyển mục đích lại phân lô chuyển nhượng cho người khác…

Do vậy, để ngăn chặn tình trạng phân lô bán nền, chia tách thửa đất nông nghiệp, xây dựng nhà trái phép, UBND TP Buôn Ma Thuột đã ra thông báo về việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn.

Trong đó, UBND TP Buôn Ma Thuột đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Tài nguyên – Môi trường không giải quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất vượt hạn mức đất ở theo quy định.

UBND xã phường có trách nhiệm thẩm định chặt chẽ nhu cầu sử dụng đất của người xin chuyển mục đích sử dụng đất. Đối với những hồ sơ không xác định được nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất chính đáng, hồ sơ chuyển mục đích của các doanh nghiệp bất động sản để phân lô bán nền sẽ không được giải quyết.

Đặc biệt, UBND TP Buôn Ma Thuột không giải quyết cho phép mở đường để phân lô bán nền đất nông nghiệp, chỉ giải quyết để khai thác quỹ đất hiện hữu đã được chuyển mục đích sử dụng đất. Phòng Quản lý đô thị sẽ kiểm tra và tham mưu giải quyết việc cho phép mở đường đúng quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.

Đồng thời, việc tách thửa đất đối với các trường hợp phân lô bán nền cũng không được giải quyết. Đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm phân lô bán nền, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tham mưu cho UBND TP. Thông qua đó, UBND TP sẽ giao cho UBND xã phường đó có trách nhiệm theo dõi việc sử dụng đất, ngăn chặn sớm tình trạng phân lô bán nền.

Cạnh đó, một hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất chỉ giải quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ở 1 địa điểm. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP sẽ không giải quyết cho phép tách thửa đối với các trường hợp đã có văn bản của UBND TP yêu cầu theo dõi.

Ngoài ra, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ theo dõi việc thẩm định, trường hợp đơn vị thẩm định không chặt chẽ, giải quyết cho các trường hợp phân lô bán nền thì báo cáo UBND TP xử lý trách nhiệm theo đúng quy định.

Việc thực hiện đăng ký đo đạc, lập trích đo, trích lục để tách thửa đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột chỉ nên thực hiện tại 1 địa điểm là Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Thành phố hoặc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh. Trước đó, việc quản lý gặp nhiều khó khăn khi đồng thời thực hiện đăng ký tại cả 2 địa điểm nêu trên.

Linh Anh