• Sat. Dec 10th, 2022

Đáp án bài toán logic nói dối – nói thật

ByTin Việt Nam

Jan 7, 2022

Chỉ cần tìm ra nhận xét then chốt, bạn sẽ tìm được đáp án cho bài toán logic của học sinh lớp 5.

Đề bài:

Có hai loại người sống trên một hòn đảo. Loại người “thật thà” luôn nói thật và loại người “dối trá” luôn nói dối. Một lần, Hoa hậu Trái đất đến thăm đảo và nói chuyện với 11 người dân trên đảo (họ đều biết rõ về nhau). Hoa hậu hỏi lần lượt hỏi 11 người: “Trong số các bạn có bao nhiêu người thật thà”? Chín người đầu tiên có câu trả lời là: 4, 1, 6, 0, 1, 5, 7, 5, 6.

Bạn hãy đoán xem hai người còn lại sẽ nói con số nào?

Đáp án:

Chúng ta có nhận xét then chốt: “Nếu trong 11 người có N người thật thà thì sẽ có đúng N câu trả lời là số N”.

Do 9 người đầu tiên có 9 câu trả lời là: 4, 1, 6, 0, 1, 5, 7, 5, 6 nên 9 người đầu tiên đều là 9 người “dối trá”. Từ đó các câu trả lời số người nói dối là 0 hay 1 đều sai nên 2 người còn lại đều là 2 người “thật thà” và cả 2 đều cùng nói số 2.

Trần Phương