• Wed. Mar 29th, 2023

Đề nghị thu hồi 8 quyết định tuyển dụng của cựu giám đốc sở

ByTin Việt Nam

Dec 30, 2021

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu thu 8 quyết định tuyển dụng viên chức sự nghiệp của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đinh Quý Nhân.

Ngày 30/12, trong thông báo kết quả kỳ họp thứ 13, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết đã xem xét dấu hiệu vi phạm của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đinh Quý Nhân. Cơ quan này nhận thấy ông Nhân đã vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước trong tuyển dụng 8 viên chức sự nghiệp tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Vi phạm của ông Nhân là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, kỷ luật. Tuy nhiên, hình thức kỷ luật với ông này chưa được đưa ra.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu một số tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm điểm trách nhiệm, đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo thu hồi 8 quyết định tuyển dụng.

Ông Đinh Quý Nhân hết nhiệm kỳ và nghỉ hưu từ 1/1/2021. Ba ngày trước khi về hưu, ông đã ký quyết định tuyển dụng 8 giáo viên và nhân viên cho các trường trực thuộc không có sự tham mưu của Phòng Tổ chức cán bộ (Sở Giáo dục và Đào tạo), phê duyệt của Sở Nội vụ Quảng Bình. Các thủ tục hành chính do ông Nhân tự thực hiện, văn bản gửi bằng giấy chứ không qua hệ thống điều hành điện tử…

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Bình, việc tuyển dụng này sai quy chế làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo và quy định của UBND tỉnh.

Hoàng Táo