• Wed. Mar 29th, 2023

Di sản không có trong di chúc, phân chia thế nào?

ByTin Việt Nam

Sep 24, 2021

Cha tôi mất đã lâu; mẹ mới mất, có di chúc để lại tài sản của mẹ là 2 căn nhà cho anh cả, còn mảnh đất và căn nhà tôi đang ở thì không đề cập.

Vậy, phần tài sản không đề cập trong di chúc của mẹ được phân chia như thế nào? Anh tôi có quyền thừa kế đối với tài sản này không?

Luật sư tư vấn

Theo Điều 649 Bộ luật Dân sự, thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Điều 650 của luật này quy định, thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản không được định đoạt trong di chúc.

Như vậy, phần di sản là mảnh đất và căn nhà không được định đoạt trong di chúc sẽ được chia thừa kế theo pháp luật.

Theo Điều 651 Bộ luật Dân sự, những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự từ hàng thừa kế thứ nhất đến hàng thừa kế thứ ba. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau, những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Theo đó, hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Như vậy, người thừa kế trong trường hợp này sẽ là anh cả của bạn và bạn – là con đẻ của người để lại di sản.

Việc anh bạn đã được hưởng thừa kế đối với 2 căn nhà được nhắc đến trong di chúc không ảnh hưởng đến quyền thừa kế của anh bạn đối với phần di sản còn lại được phân chia theo pháp luật.

Do đó, đối với mảnh đất và căn nhà bạn đang ở, anh cả của bạn và bạn sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau.

Luật sư Võ Đan Mạch

Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha