• Wed. Oct 5th, 2022

Du Thị Mướt (1945 – 2021)

ByTin Việt Nam

Nov 20, 2021

Cháu là một trong những sinh viên y tình nguyện vào chống dịch, ngày đầu tiên chúng cháu làm việc đã được gặp bác, thực sự lúc đó mấy bác cháu cũng chưa rõ mặt nhau phần vì trời tối phần vì khẩu trang kín mít. Cảm ơn bác đã giúp chúng cháu trong công tác phòng chống dịch, nghĩa tử là nghĩa …
+