Gạo xuất sang châu Âu theo hạn ngạch EVFTA từ đầu năm 2022

80.000 tấn gạo xuất khẩu sang EU mỗi năm theo EVFTA với thuế suất 0% sẽ được phân bổ theo hạn ngạch từ 1/1/2022, theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU.

Theo quy định thực thi (EU) 2021/760 vừa được Uỷ ban châu Âu ban hành, việc nhập khẩu gạo từ Việt Nam theo EVFTA sẽ theo từng giai đoạn, từ đầu tháng 1 đến hết tháng 9. Riêng hai tháng cuối năm (1/10-31/12), EU không cấp hạn ngạch cho gạo xuất khẩu theo EVFTA.

Cụ thể, trong 20.000 tấn gạo xay thì 10.000 tấn phân bổ cho giai đoạn từ 1/1 đến 31/3. 5.000 tấn gạo tiếp theo phân bổ từ đầu tháng 4 đến hết tháng 6/2022.

Hai tháng tiếp theo (1/7-30/9) sẽ chỉ có 5.000 tấn gạo từ Việt Nam được nhập vào EU theo EVFTA.

Với 30.000 tấn gạo xát thường, 15.000 tấn được phân bổ trong 3 tháng đầu năm 2022. 7.500 tấn phân bổ từ 1/4 đến 30/6. Lượng còn lại phân bổ từ đầu tháng 7 đến hết tháng 9.

Với 30.000 tấn gạo thơm, một nửa (15.000 tấn) sẽ được phân bổ trong 3 tháng đầu năm 2022 (1/1 – 31/3). Lượng còn lại được phân bổ đều trong 6 tháng (1/4-30/9) với 7.500 tấn mỗi 3 tháng. Không phân bổ hạn ngạch loại gạo này vào EU trong 2 tháng cuối năm.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) có hiệu lực từ 1/8/2020. Theo cam kết, mỗi năm EU sẽ dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn gạo (gạo xay, xát thường, thơm) với thuế suất 0%. Việc giảm thuế suất giúp gạo Việt tăng lợi thế cạnh tranh so với các sản phẩm, thương hiệu gạo của quốc gia khác cùng xuất khẩu vào thị trường quy mô GDP 18.000 tỷ USD này.

Anh Minh