• Mon. May 23rd, 2022

Giá test nhanh tối đa 78.000 đồng

ByTin Việt Nam

Feb 19, 2022

Giá test nhanh giảm 30% so với trước đây, từ 109.700 đồng xuống còn 78.000 đồng; giá xét nghiệm RT-PCR cũng giảm, theo quy định mới của Bộ Y tế, có hiệu lực từ 21/2.

Giá xét nghiệm mới được Bộ Y tế quy định trong Thông tư hướng dẫn giá xét nghiệm nCoV, ban hành ngày 18/2.

Trong đó, giá dịch vụ xét nghiệm được tạo thành từ ba loại chi phí, gồm: Trực tiếp lấy mẫu và bảo quản, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm, tiền lương, sinh phẩm xét nghiệm nCoV tính theo thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Cụ thể, với test nhanh, mức thanh toán không quá 78.000 đồng một xét nghiệm. Trong khi đó, mức thanh toán hiện hành là 109.700 đồng một xét nghiệm, tức là giá mới giảm khoảng 30%.

Với xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR, giá thanh toán tối đa không quá 501.800 đồng một xét nghiệm mẫu đơn, giảm 16.600 đồng so với giá hiện hành.

Nếu xét nghiệm mẫu gộp, mức thanh toán tối đa không vượt quá giá xét nghiệm gộp mẫu. Ví dụ gộp mẫu 5 thì thanh toán tối đa không quá 136.600 đồng, gộp mẫu hai là 223.300 đồng. Như vậy, xét nghiệm mẫu gộp 5 giảm 28.000 đồng, mẫu gộp hai giảm 36.800 đồng so với hiện hành.

Đây là lần thứ ba trong hai năm qua Bộ Y tế điều chỉnh giá xét nghiệm Covid-19. Hiện Bộ Y tế chưa giải thích lý do lần điều chỉnh này.

Một thanh kết quả test nhanh được phường Phú Mỹ, quận 7 phát cho người dân tự lấy mẫu. Ảnh:Hữu Công

Một mẫu test nhanh được người dân phường Phú Mỹ, quận 7, tự xét nghiệm. Ảnh: Hữu Công

Chi Lê