• Wed. Mar 29th, 2023

Gửi các bác sĩ tuyến đầu chống dịch

ByTin Việt Nam

Sep 30, 2021

Gia Lai, ngày 21 tháng 8 năm 2021

Kính gửi tất cả các bác sĩ đang chống dịch ở các tuyến đầu trên đất nước Việt Nam!

Con tên là Nguyễn Ngọc Bảo Tiên, hôm nay con có vài lời gửi đến các cô chú đang ở các chốt đang gồng mình chống lại con virus corona. Các cô chú bác sĩ thương mến ơi! Con biết các cô chú không ngần ngại khó khăn, cực nhọc để giúp người dân đang đánh lộn với tử thần. Hàng ngày con theo dõi tin tức thời sự, con không thể quên được hình ảnh của một cô y tá, bác sĩ đang mang bầu mà phải hy sinh vì nhân dân. Con và mẹ đã khóc khi nhìn thấy những hình ảnh đó. Việt Nam ơi!

Nhân dân Việt Nam có thấy không các cô chú đang đánh đổi mạng sống gia đình của họ để cứu lấy nhân dân chúng ta, tại sao chúng ta không đồng lòng để đánh lùi con virus đã mang lại cho chúng ta biết bao thương tâm. Con vẫn còn nhớ câu “Chống dịch như chống giặc”. Việt Nam ơi, cố lên, hơn lúc nào hết toàn dân ta phải đoàn kết lại.

Một lần nữa, con thay mặt người dân Việt Nam, cảm ơn các cô chú bác sĩ đang vì nhân dân chúng ta mà cố gắng. Cảm ơn các chiến sĩ thầm lặng sẽ mãi mãi trong tim con và trong tim tất cả người dân Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Bảo Tiên, 10 tuổi

Nguyễn Ngọc Bảo Tiên, 10 tuổi, Gia Lai