• Sat. Dec 10th, 2022

Khi nào kinh doanh bất động sản không phải lập doanh nghiệp?

ByTin Việt Nam

Feb 22, 2022

Tôi nghe nói, từ 1/3 sẽ có quy định mới về các trường hợp kinh doanh bất động sản không phải thành lập doanh nghiệp. Vậy cụ thể như thế nào? (Thanh Bình)

Luật sư tư vấn

Căn cứ khoản 2 điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Theo điều 5 Nghị định 02/2022/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/3), tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy định tại khoản 2 điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, bao gồm:

1. Cơ quan, tổ chức thực hiện bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do phá sản, giải thể, chia tách theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan, tổ chức thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản là tài sản công theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (AMC), công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thực hiện bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản đang được dùng bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quyết định của Tòa án, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng thuộc quyền sở hữu hợp pháp, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

6. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng bất động sản do mình đầu tư xây dựng mà không phải là dự án đầu tư xây dựng bất động sản để kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Như vậy, từ ngày 1/3/2022, trường hợp hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh nhưng dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng phải thành lập doanh nghiệp và đáp ứng các điều kiện tại điều 4 của Nghị định 02/2022/NĐ-CP. Hiện hành, theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP thì trường hợp nêu trên không bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM