• Wed. Feb 1st, 2023

Khi nào sếp được phạt tiền, cắt lương nhân viên?

ByTin Việt Nam

Jan 28, 2022

Ở công ty tôi, sếp ra quy định ai đi làm muộn sẽ bị phạt 100.000 đồng/lần, đi trễ quá ba lần/tháng sẽ bị trừ hai ngày lương. (Ngọc Nhã)

Sếp ra quy định vậy có đúng pháp luật hay không? Trường hợp nào thì sếp được phạt tiền, cắt lương của nhân viên?

Luật sư tư vấn

Điều 124 Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động chỉ được phép áp dụng một trong các hình thức xử lý kỷ luật lao động sau đây: khiển trách; kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng; cách chức; sa thải.

Khoản 2 điều 127 Bộ luật Lao động năm 2019, nghiêm cấm người sử dụng lao động phạt tiền, cắt lương của người lao động thay việc xử lý kỷ luật lao động.

Căn cứ các quy định nêu trên, người sử dụng lao động không được quyền phạt tiền, cắt lương của người lao động.

Theo khoản 1 điều 6 và điểm b khoản 3 điều 19 Nghị định 12/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 17/1/2022), phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng với người sử dụng lao động là cá nhân dùng hình thức phạt tiền hoặc cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động; trường hợp người sử dụng lao động là tổ chức sẽ bị phạt tiền gấp đôi mức nêu trên.

Theo điểm d khoản 4 điều 19 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, ngoài việc bị phạt tiền nêu trên còn buộc người sử dụng lao động trả lại khoản tiền đã thu hoặc trả đủ tiền lương cho người lao động.

Trước đây, tại Nghị định 28/2020/NĐ-CP, người sử dụng lao động là cá nhân có hành vi vi phạm nêu trên chỉ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng (trường hợp người sử dụng lao động là tổ chức vi phạm bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng); và buộc trả lại khoản tiền đã thu hoặc trả đủ tiền lương cho người lao động.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM