• Wed. Feb 1st, 2023

Làm gì khi nhặt được tiền khách bỏ quên?

ByTin Việt Nam

Jan 30, 2022

Mấy hôm trước khách đến quán cà phê của tôi uống nước, bỏ quên túi đồ có số tiền lớn nhưng không quay lại nhận. Tôi nên xử lý thế nào? (Dương Hoa)

Luật sư tư vấn

Theo khoản 1 Điều 230 Bộ luật Dân sự 2015, nếu bạn phát hiện tài sản người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của họ thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó. Nếu không biết địa chỉ, bạn phải thông báo hoặc giao nộp cho UBND hoặc công an cấp xã, phường nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết nhận lại.

Trong trường hợp bạn đã đợi nhưng không có người tới nhận, thì bạn phải thông báo hoặc giao nộp cho ủy ban hoặc công an cấp xã, phường gần nhất.

Sau một năm kể từ ngày thông báo công khai về tài sản người khác đánh rơi, bỏ quên mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau:

– Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì bạn được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định pháp luật có liên quan.

– Trường hợp tài sản có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản, bạn được được hưởng giá trị bằng 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá 10 lần mức lương cơ sở, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước.

Mức lương cơ sở do nhà nước quy định ở thời điểm hiện tại là 1.490.000 đồng/tháng.

Luật sư Võ Đan Mạch

Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha