• Sat. Mar 25th, 2023

Ly hôn có thể chia chung cư chưa xây xong?

ByTin Việt Nam

Apr 2, 2021

Vợ chồng đã đóng số tiền để mua căn hộ, khi đăng ký chồng đứng tên một mình. Hiện chung cư đang trong quá trình xây và chưa hoàn thành nhưng do mâu thuẫn, hai vợ chồng làm thủ tục ly hôn…

 

Hỏi: Đầu năm 2018, theo tiêu chuẩn chồng tôi được đăng ký mua một căn hộ chung cư do cơ quan anh ấy xây. Vợ chồng tôi đã đóng số tiền để mua căn hộ này. Khi đăng ký chồng tôi đứng tên một mình. Hiện chung cư đang trong quá trình xây và chưa hoàn thành. Đến nay do mâu thuẫn gia đình, chúng tôi làm thủ tục ly hôn. Xin hỏi căn hộ này có được coi là tài sản chung để chia khi ly hôn hay không?

Hồng Quyên (Hòa Bình)

chung_cu_ha_noi.jpg
 

Trả lời:  

Căn cứ thông tin bạn cung cấp, căn hộ là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng bạn. Việc chồng bạn đứng tên trên các giao dịch liên quan đến việc mua căn hộ được xác định là đại diện giữa vợ và chồng trong trường hợp xác lập giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 26 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Nếu chồng bạn không chứng minh được tài sản này được hình thành từ tài sản riêng của chồng bạn thì căn hộ đó được xác định là tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

“Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung”.

Như vậy, khi ly hôn, hai vợ chồng bạn có thể yêu cầu Tòa án phân chia tài sản chung của vợ chồng hoặc các bên tự thỏa thuận về việc phân chia tài sản chung của vợ chồng.

Theo phunuvietnam