• Tue. Dec 6th, 2022

Má Sơn

ByTin Việt Nam

Nov 19, 2021

Thân gửi những người đã khuất vì Covid-19.
Bạn đã sống một cuộc đời ý nghĩa, sống hết mình vì gia đình, vì xã hội, vì Việt Nam thân yêu! Cảm ơn vì đã có mặt trên cuộc đời này…
Dẫu biết rằng sự ra đi của bạn là một nỗi mất mát vô cùng lớn đối với mọi người. Nhưng chính sự ra đi ấy cũng làm …
+