Miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-ngân sách với ông Nguyễn Phú Cường

Ông Nguyễn Phú Cường - Ảnh: GIA HÂN

Ông Nguyễn Phú Cường – Ảnh: GIA HÂN

Chiều 22-5, với 462/464 (93,33%) đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách đối với ông Nguyễn Phú Cường. 

Đồng thời, Quốc hội cũng đồng ý cho ông Cường thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trước đó, tại hội nghị giữa nhiệm kỳ ngày 15-5, ông Nguyễn Phú Cường đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho thôi giữ chức vụ ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Sau đó, ngày 16-5, ông Cường đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV và thôi giữ các chức vụ do Quốc hội bầu.

Cũng trong chiều 22-5, với 466/469 (94,33%) tổng số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với Phó thủ tướng Trần Hồng Hà.

Trước đó, tại kỳ họp bất thường thứ 2 của Quốc hội hồi tháng 1-2023, ông Trần Hồng Hà đã được Quốc hội phê chuẩn làm Phó thủ tướng Chính phủ. Sau đó, ông kiêm nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho đến nay.

Sau khi tiến hành phê chuẩn miễn nhiệm các chức danh đối với ông Nguyễn Phú Cường và ông Trần Hồng Hà, trong chiều nay 22-5, Quốc hội tiếp tục tiến hành quy trình để bầu, phê chuẩn nhân sự mới thay thế.