• Thu. Sep 29th, 2022

MLAND Vietnam bổ nhiệm nhân sự cấp cao

MLAND Vietnam ban hành quyết định bổ nhiệm 02 Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ.

 

Theo đó, ông Mai Đức Long được bổ nhiệm là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ MLAND miền Bắc. Ông Mai Đức Long sinh năm 1982, cử nhân Kinh tế Thương mại – Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông Mai Đức Long đã từng đảm nhiệm các chức vụ như: Giám đốc phát triển nguồn nhân lực, Quản lý dự án, Quản lý hệ thống Sale – Marketing tại khu vực miền Bắc.

MLAND Vietnam bổ nhiệm nhân sự cấp cao
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc MLAND miền Bắc Mai Đức Long

Ông Vũ Trọng Cường được bổ nhiệm làm Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc MLAND miền Nam. Ông Vũ Trọng Cường sinh năm 1982, cử nhân QTKD – Đại học Thương mại Hà Nội, từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc dự án, Giám đốc Sale-Marketing, Phó Tổng Giám đốc MLAND Vietnam.

MLAND Vietnam bổ nhiệm nhân sự cấp cao
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc MLAND miền Nam Vũ Trọng Cường

MLAND Vietnam tin tưởng trên cương vị, trọng trách mới, ông Mai Đức Long và ông Vũ Trọng Cường sẽ hoàn thành tốt vai trò và nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ trong công tác điều hành các hoạt động của MLAND Vietnam, đóng góp tích cực vào sự phát triển vững mạnh của Công ty trong thời gian tới. 

(Nguồn MLAND)