Nâng cao nhận thức của ND và CQCS trong BV rừng phòng hộ Hướng Hóa-Đakrông

Nâng cao nhận thức của ND và CQCS trong BV rừng phòng hộ Hướng Hóa-Đakrông - ảnh 1

Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông được giao nhiệm vụ quản lý 16.818 ha đất có rừng, 12.156 ha rừng tự nhiên, 4.662 ha rừng trồng…

ẢNH: THANH LỘC

Được giao nhiệm vụ quản lý 23.163,11 ha (trong đó có 16.818 ha đất có rừng, 12.156 ha rừng tự nhiên, 4.662 ha rừng trồng…) phân bổ trên 15 xã, thị trấn thuộc hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông.
Mặc dù chỉ có 28 cán bộ, viên chức và hợp đồng, nhưng chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa-Đakrông Quảng Trị (Ban) khá nặng nề. Trong đó, trọng điểm là tổ chức, quản lý và phát triển rừng nhằm bảo vệ và điều tiết nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, đảm bảo cân bằng sinh thái và an ninh môi trường trong phạm vi đất rừng được giao.
Vượt qua nhiều khó khăn như địa bàn rộng, hiểm trở, chia cắt; dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức còn thấp…Ban vẫn đạt được những kết quả đáng kể trong hoạt động. Ông Nguyễn Công Tuấn, GĐ Ban cho rằng tất cả là nhờ Ban đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng, phối hợp với chính quyền cơ sở xây dựng các tổ nhận khoán bảo vệ rừng tại các thôn, bản. Thường xuyên tổ chức tuần tra, truy quét, trực phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ trong thời gian cao điểm nắng nóng. Ngoài ra, Ban cũng phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, các chủ rừng liền kề trong việc vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng, PCCC rừng, tuần tra, truy quét, xử lý các hành vi vi phạm Lâm luật, đồng thời tổ chức chốt chặn tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xâm hại rừng cao. Qua đó, đã từng bước nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại cấp cơ sở, người dân đã ý thức hơn trong công tác bảo vệ rừng, cung cấp nhiều thông tin vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn cho Ban đấu tranh, ngăn chặn và xử lý có hiệu quả.