• Wed. May 25th, 2022

Nên nhận đền bù giải tỏa bằng tiền hay nhà?

ByTin Việt Nam

Dec 9, 2021
263023189 1407826252967201 873 3619 6569 1639023763
Thứ năm, 9/12/2021, 11:58 (GMT+7)

Khu nhà tôi sắp giải toả mặt bằng để làm đường. Nếu nhà nước đền bù, trường hợp nào được đền bù bằng tiền, khi nào bằng đất hoặc nhà tái định cư? (Thanh Lan)

Tôi nên chọn phương án nào để có lợi nhất?