• CN. Th6 13th, 2021

Nghệ An cần tuyển dụng hơn 11.000 lao động tại các khu công nghiệp

Năm 2021, nhiều doanh nghiệp đi vào hoạt động, do vậy nhu cầu tuyển dụng lao động tại Nghệ An cũng tăng cao. Ước tính, các KCN có hơn 11.000 vị trí việc làm mới.

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam (Nghệ An) vừa có tổng hợp nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn năm 2021.

Trong đó, KCN Nam Cấm (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn nhất. Theo số liệu tổng hợp, trong năm 2021, 11 doanh nghiệp trong KCN này sẽ tuyển dụng khoảng hơn 7.000 lao động.

Một số doanh nghiệp tuyển dụng số lao động thuộc các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử (3.000 lao động); các công ty may mặc cần tuyển dụng 3.000 lao động; các công ty trong lĩnh vực chế biến thủy sản cần khoảng hơn 1.000 lao động.

Nghệ An cần tuyển dụng hơn 11.000 lao động tại các khu công nghiệp - 1
Các doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn.

Tại KCN Bắc Vinh (TP Vinh) nhu cầu tuyển dụng không cao, chỉ có khoảng 400 vị trí việc làm tại các công ty về may mặc, sản xuất bao bì.

Từ năm 2021-2025, ngoài các doanh nghiệp ở KCN Nam Cấm, Vsip (Hưng Nguyên) đi vào hoạt động, các khu công nghiệp khác trên địa bàn Nghệ An như KCN Đông Hồi, KCN Hoàng Mai (thị xã Hoàng Mai), KCN Thọ Lộc (Diễn Châu), KCN Nghĩa Đàn (huyện Nghĩa Đàn)… Dự kiến thu hút gần 100 dự án đầu tư.

Do vậy, nhu cầu lao động cần tuyển dụng mới đến năm 2025 tại Nghệ An là khoảng 130.000 lao động.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&ampXH tỉnh Nghệ An, trong năm 2020, dịch Covid-19 đã tác động đến việc làm cũng như thu nhập của người lao động.

Kết quả khảo sát tại 1.374 doanh nghiệp trên địa bàn cho thấy, mức tiền lương bình quân các doanh nghiệp trả cho người lao động năm 2020 là 5,8 triệu đồng/người/tháng (giảm 6,45% so với mức tiền lương bình quân năm 2019). Trong đó, mức tiền lương cao nhất mà doanh nghiệp trả cho một số vị trí việc là là 150 triệu đồng/người/tháng; thấp nhất là 3,07 triệu đồng/người/tháng.

Khối các công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức tiền lương cao nhất là 27 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 3,1 triệu đồng/người/tháng; bình quân 6 triệu đồng/người/tháng (giảm 1,6% so với tiền lương bình quân năm 2019).

Khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, cao nhất 70 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 3,4 triệu đồng/người/tháng; bình quân 5,9 triệu đồng/người/tháng (giảm 9,2% so với tiền lương bình quân năm 2019).

Khối các doanh nghiệp dân doanh, mức tiền lương cao nhất là 150 triệu đồng, thấp nhất 3,07 triệu đồng/người/tháng; bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng (giảm 6,7% so với tiền lương bình quân năm 2019).

Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức tiền lương cao nhất là 43 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất 3,07 triệu đồng/người/tháng; bình quân 5,8 triệu đồng/người/tháng (giảm 9,3% so với tiền lương bình quân năm 2019).

Hoàng Lam