• Sat. May 28th, 2022

Người em thương (1994 – 2021)

ByTin Việt Nam

Nov 20, 2021
nguoi em thuong 1994 2021
nguoi em thuong 1994 2021

Thương Nhớ Ngoại !
Hôm nay là thất thứ 2 của Ngoại,con không thể ngờ lại có một ngày con mất Ngoại mà không được nhìn Ngoại, nắm tay Ngoại lần cuối. Đau lòng con quá Ngoại ơi !
Covid thật đáng sợ,nếu không có nó thì Tết năm nay đại gia đình mình lại được xum vầy vui vẻ biết bao nhiêu. Con luôn …
+