• Sat. Dec 10th, 2022

Nguyên Chánh văn phòng Ban Nội chính Hà Giang bị khai trừ Đảng

ByTin Việt Nam

Dec 17, 2021

Ông Nguyễn Văn Chiến, nguyên Chánh văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang, ký khống chứng từ, gây thất thoát số tiền lớn.

Trong thông cáo ban hành ngày 16/12, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang cho hay đã quyết định kỷ luật và đề nghị cấp thẩm quyền xem xét kỷ luật tổ chức Đảng và một số cán bộ thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó bí thư Chi bộ, Trưởng phòng nghiệp vụ 3 (nguyên Chánh Văn phòng) Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang bị khai trừ Đảng do buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát.

Ông Chiến đã tham mưu ban hành chủ trương thanh quyết toán kinh phí của cơ quan trái quy định của pháp luật, ký khống nhiều chứng từ kế toán để thanh toán tiền từ ngân sách nhà nước sai quy định, gây thất thoát số tiền lớn.

Nguyễn Thị Hồng Vân, chuyên viên, kế toán Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang, cũng bị khai trừ Đảng do thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán; trực tiếp tham mưu lập khống, ký khống nhiều chứng từ kế toán để thanh toán tiền từ ngân sách Nhà nước sai quy định, gây thất thoát với số tiền lớn.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cảnh cáo chi ủy Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020 do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc của Chi bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở; buông lỏng công tác lãnh đạo.

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, không ngăn chặn kịp thời nên nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý tài chính của cơ quan; lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn tố cáo của đảng viên trong chi bộ không đúng dẫn đến phát sinh đơn tố cáo vượt cấp, kéo dài, làm mất đoàn kết nội bộ.

Cơ quan kiểm tra còn đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc sinh hoạt đảng; vi phạm nghiêm trọng khi chỉ đạo, quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, gây thất thoát tiền lớn; làm phát sinh đơn tố cáo, gây mất đoàn kết nội bộ kéo dài.

Song Minh