• Wed. Feb 1st, 2023

Nguyễn Ngọc Thắng (1974 – 2021)

ByTin Việt Nam

Nov 19, 2021

Con là Thư, học trò cũ của cô. Lúc còn học ở trường cô là người hay quan tâm và lo lắng tới việc học của con, giúp đỡ con
Ngày nào con xuống chơi với cô nhưng bây giờ thì con không gặp được cô nữa rồi. Cô yên nghỉ nha cô. Tụi con lớp 10a4 luôn nhớ đến cô.