• Sat. Aug 13th, 2022

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 chú trọng quy chế dân chủ cơ sở

ByTin Việt Nam

Oct 9, 2021

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cam kết thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chế độ chính sách với người lao động, trong Hội nghị Đại biểu Người lao động 2021.

Ngày 8/10, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2021. Đây là dịp để trao đổi thông tin, thực hiện các quyền dân chủ cho người lao động, nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, xây dựng nhà máy ổn định, phát triển bền vững.

Hội nghị diễn ra với 7 đầu cầu tập trung, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc 5K tại nhà máy và văn phòng với sự hiện diện của 145 đại biểu Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Ảnh: Nguồn

Hội nghị diễn ra với 7 đầu cầu tập trung, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc 5K tại nhà máy và văn phòng với sự hiện diện của 145 đại biểu Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Ảnh: Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Đảm bảo quyền và nghĩa vụ người lao động

Hội nghị đã thống nhất thông qua báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chế độ chính sách đối với người lao động. Các bài tham luận, thảo luận từ phòng, phân xưởng và đại diện người lao động của nhà máy cũng được trình bày tại đây. Ông Vũ Thanh Hải – Giám đốc nhà máy và ông Trần Ngọc Hưởng – Chủ tịch Công đoàn nhà máy đứng ra chủ trì hội nghị. Hai ông đã phát biểu, giải đáp các ý kiến, kiến nghị và kết luận một số vấn đề người lao động quan tâm.

Theo đó, nhà máy sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, đảm bảo đời sống cho người lao động. Trong đó, công tác quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi lược nhà máy quan tâm và thực hiện đúng quy định nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ công nhân viên. Tổng quỹ khen thưởng, phúc lợi trích từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh EVN tạm cấp đến tháng 9/2021 là 10,8 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 gồm ba đồng chí đã được bầu cửa bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đại biểu tham dự Hội nghị Người lao động năm 2021 của EVN gồm 23 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết cũng được bầu chọn bằng hình thức này.

Nhà máy cũng tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định phân phối tiền lương cho phù hợp với đặc thù công việc và tình hình sản xuất kinh doanh; triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao điều kiện sinh hoạt, học tập, cuộc sống để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài.

Công tác an toàn vệ sinh lao động cũng được đơn vị chú trọng trong thời gian tới. Tập thể người lao động đề phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cải tiến các giải pháp nâng cao tính sẵn sàng, chủ động xử lý các tính huống về môi trường có thể xảy ra. Ngoài ra, nhà máy cũng khuyến khích người lao động tiếp tục phát huy các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu suất lò hơi, giảm suất tiêu hao than của.

Cán bộ công nhân viên nhà máy tham gia hội nghị trực tuyến tại phòng họp nhà máy. Ảnh: Nguồn

Cán bộ công nhân viên nhà máy tham gia hội nghị trực tuyến tại phòng họp nhà máy. Ảnh: Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Đặt mục tiêu ngắn và dài hạn

Bên cạnh chú trọng quy chế dân chủ cơ sở, chế độ chính sách với người lao động, hội nghị cũng thống nhất với nội dung của Báo cáo tổng kết công tác Sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng năm 20202, 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2021 của nhà máy. Các mục tiêu chủ yếu gồm:

– Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng – tài chính năm 2021.

– Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm chủ đề 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.

– Phối hợp công ty EPS hoàn thành công tác sửa chữa thường xuyên; thực hiện công tác sửa chữa lớn đạt chất lượng và vượt tiến độ kế hoạch đề ra.

– Tập trung hoàn thành các hạng mục đầu tư xây dựng EVN phê duyệt và thực hiện công tác thanh quyết toán công trình đúng thời hạn.

– Tiếp tục thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, đảm bảo đời sống người lao động. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định phân phối tiền lương cho phù hợp đặc thù công việc, tình hình sản xuất kinh doanh của nhà máy.

– Triển khai các giải pháp cụ thể đẩy mạnh công tác tiêu thụ tro xỉ.

– Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và đào tạo chuyên sâu cho cán bộ công nhân viên, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao.

Đại diện Ban giám đốc nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Ảnh: Nguồn

Đại diện Ban giám đốc nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Ảnh: Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Với tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, Ban Giám đốc nhà máy cho biết mong muốn tiếp tục nhận nhiều ý kiến đóng góp xây dựng của các đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng thời, đơn vị kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Nguyệt Di