• Sun. Feb 5th, 2023

Nhiều chức danh lãnh đạo nữ được kéo dài tuổi nghỉ hưu

ByTin Việt Nam

Oct 18, 2022

Chính phủ bổ sung nhiều chức danh lãnh đạo nữ được kéo dài tuổi nghỉ hưu, như Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội và TP HCM; Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ngày 18/10, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, thay thế quy định từ năm 2015 và 2020.

So với quy định trước, Chính phủ bổ sung nhiều chức danh lãnh đạo nữ được kéo dài tuổi nghỉ hưu, gồm: Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội và TP HCM; Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Trưởng ban quản lý lăng Chủ tịch HCM; Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia; Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Phó bí thư đảng ủy khối trực thuộc Trung ương; Viện trưởng Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nhiều chức danh lãnh đạo nữ thuộc diện kéo dài tuổi nghỉ hưu, được giữ như quy định cũ, gồm: Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia HCM, Phó tổng biên tập báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản; Phó chủ tịch MTTQ VN; Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc; Phó chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thứ trưởng; Phó các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Giám đốc NXB Chính trị Quốc gia Sự thật…

Ở địa phương, nữ lãnh đạo được kéo dài tuổi nghỉ hưu gồm Phó bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch HĐND, UBND cấp tỉnh; Phó chủ tịch HĐND, UBND Hà Nội và TP HCM; Ủy viên Thường vụ kiêm các trưởng ban đảng của Thành ủy Hà Nội và TP HCM; Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy là người dân tộc thiểu số.

Nghị định mới đã bỏ quy định kéo dài tuổi nghỉ hưu với một số chức danh lãnh đạo nữ, như Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng; sĩ quan trong lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng.

Tuổi nghỉ hưu của các bộ trưởng trở lên; Ủy viên Trung ương; trợ lý, thư ký của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, Phó chủ tịch nước, Phó thủ tướng, Phó chủ tịch Quốc hội, thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng.

Công chức được bổ nhiệm chức danh thẩm phán TAND Tối cao, VKSND Tối cao, gồm cả nam và nữ, được kéo dài tuổi nghỉ hưu.

Nghị định mới nêu rõ, cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức nhưng đảm bảo không vượt quá 65 với nam và 60 tuổi với nữ. Những người được kéo dài tuổi nghỉ hưu vẫn sẽ tiếp tục làm lãnh đạo, quản lý. Trong thời gian thực hiện chính sách nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu cán bộ có nguyện vọng nghỉ thì được về hưu.

Nghị định có hiệu lực từ 20/10.

Theo Bộ Luật Lao động năm 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi với lao động nữ vào năm 2035.

Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Viết Tuân