• Wed. Feb 1st, 2023

Nhiều lãnh đạo kho bạc ở Quảng Ninh bị kỷ luật

ByTin Việt Nam

Nov 17, 2021

Giám đốc cùng hai phó giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật do thiếu trách nhiệm trong lĩnh vực được phân công.

Ngày 17/11, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết đã khiển trách ông Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, do từ tháng 11/2019 đến tháng 3/2021, ông Nam đã thiếu kiểm tra, giám sát, để cấp phó và một số công chức, đảng viên thuộc quyền quản lý có vi phạm trong kiểm soát chi ngân sách Nhà nước.

Bà Lê Thị Hồng Vân, Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh, bị khiển trách do tháng 1/2021, bà đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, để công chức lợi dụng thực hiện hành vi sai phạm.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh, bị cảnh cáo, do từ tháng 1/2020 đến 3/2021, bà thiếu kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực được phân công phụ trách; thiếu trách nhiệm trong ký kiểm soát chứng từ…

Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã khiển trách ông Đào Huy Toàn, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Nhiệm kỳ 2019-2024, ông Toàn thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện giám sát chuyên đề, quy hoạch và đánh giá cán bộ, thi đua khen thưởng; phương pháp góp ý, phê bình chưa khoa học dẫn đến phát sinh đơn thư kiến nghị, tố cáo, làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín của chi bộ, cơ quan Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và cá nhân.

Minh Cương