• Wed. Mar 29th, 2023

Nóng lấn chiếm đất công, đầu cơ trục lợi ở Bình Thuận

Nhiều địa phương buông lỏng quản lý để người dân chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định, tình trạng lấn chiếm đất công, sang nhượng đầu cơ tăng giá trục lợi… đang là những vấn đề nóng xảy ra ở thị trường bất động sản Bình Thuận.

 

Hàng loạt bất cập do buông lỏng quản lý

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, hiện tại công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập. Trong đó, một số địa phương có biểu hiện tùy tiện, buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng cho phép một số cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn với diện tích lớn nhưng không thẩm định điều kiện, nhu cầu sử dụng đất, không căn cứ theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Nóng lấn chiếm đất công, đầu cơ trục lợi ở Bình Thuận

Đặc biệt, tình trạng lấn chiếm đất công, sang nhượng đầu cơ tăng giá trục lợi gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Việc lập thủ tục hợp thửa, tách thửa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô để kinh doanh bất động sản cũng diễn ra phức tạp. Xây dựng hạ tầng hình thành các điểm dân cư hoặc khu dân cư không theo quy định và bảo đảm quy chuẩn xây dựng.

Ngoài ra, việc xác định ví trị đất nông nghiệp trước khi chuyển mục đích để thu tiền sử dụng đất không đúng quy định, làm thất thu ngân sách nhà nước. Tình trạng trên làm phá vỡ quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng, đô thị của địa phương, gây bức xúc và tạo dư luận không tốt.

Siết chặt việc quản lý đất đai

Để chấn chỉnh tình trạng trên, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã có chỉ đạo nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, ông yêu cầu UBND các huyện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải theo đúng thẩm quyền và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất…

Nóng lấn chiếm đất công, đầu cơ trục lợi ở Bình Thuận

Cạnh đó, Bình Thuận cũng kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Kiên quyết thu hồi những trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.

Đồng thời, có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các đối tượng thực hiện có hành vi thu gom, nâng giá đất không đúng quy định, gây rối loạn thị trường bất động sản, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, nhất là huyện Phú Quý.

Song song đó, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Tài nguyên – Môi trường khi giải quyết thủ tục hợp thửa, tách thửa đất để chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô để kinh doanh bất động sản của hộ gia đình, cá nhân thì phải yêu cầu lập dự án theo quy định của pháp luật đầu tư.

Cơ quan này cũng cần chỉ đạo và có biện pháp cụ thể kiểm soát chặt chẽ việc giao đất cho các chủ đầu tư mới đối với các dự án bất động sản, các dự án du lịch đảm bảo tuân thủ pháp luật. Công khai danh sách các chủ đầu tư sai phạm về đất đai; các dự án chưa nộp tiền sử dụng đất; các chủ đầu tư chậm trễ trong việc làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất theo quy định nhằm cung cấp đầy đủ thông tin công khai, minh bạch.

Trong khi đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, rà soát và kiểm soát chặc chẽ các hoạt động kinh doanh bất động sản tại các dự án bất động sản, các dự án mới về du lịch nhưng có kinh doanh bất động sản, không để xảy ra việc đầu cơ tăng giá bất động sản, làm ảnh hường đến môi trường đầu tư, phát triển của tỉnh.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh được giao việc tiến hành thanh tra đột xuất các ngành, địa phương và các vụ việc có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác quản lý đất đai.

Công Hưng