• Sat. Aug 13th, 2022

‘Ngã ngửa’ trước nguy cơ mất nhà chỉ vì để cỏ mọc quá cao

– Số tiền phạt được cho là quá cao, người đàn ông không có khả năng nộp phạt và đệ đơn kiện thành phố.   Một người đàn ông ở…

Vay quá nhiều tiền mua nhà: Tưởng an cư hoá ra gánh hoạ

– Khách không tính kỹ những yếu tố này có thể gây ra các thảm họa tài chính cá nhân.   Xét khả năng mua nhà Một trong những sai…