• Wed. Feb 1st, 2023

Phan Hoàng Dũng (1968 – 2021)

ByTin Việt Nam

Nov 20, 2021

Sài gòn ơi, hướng về thành phố thân yêu,
những chiều nắng vắt trên sông, gió lộng đón khách phương xa
Sài gòn ơi, thoáng buồn, ngày đó trôi qua,
phố phường chìm đắm trong mưa, trắng đêm để cứu F0
Sài gòn ơi, giữa mùa covid năm nay,
tất cả chung sức chung tay, vững tin dù có đói lòng
Sài gòn …
+