• Wed. Mar 22nd, 2023

Quảng Trị kêu gọi đầu tư vào 5 dự án hơn 1.700 tỷ đồng

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn TP Đông Hà. 

 

Theo đó, thời gian tới, tỉnh Quảng Trị kêu gọi đầu tư vào 5 dự án sử dụng đất với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1700 tỷ đồng Thời gian thực hiện 5 dự án đều từ năm 2019 – 2022.

Trong đó, có 3 dự án khu đô thị gồm: Khu đô thị Thuận Châu, TP. Đông Hà (tổng diện tích đất sử dụng 26,94 ha; tổng vốn đầu tư 444,5 tỷ đồng); Khu đô thị phía Đông TP. Đông Hà (tổng diện tích đất sử dụng 45,3 ha; tổng vốn đầu tư 747,4 tỷ đồng); Khu đô thị Bắc sông Hiếu – giai đoạn 2 (tổng diện tích đất sử dụng 9,8 ha; tổng vốn đầu tư 161,7 tỷ đồng).

Quảng Trị kêu gọi đầu tư vào 5 dự án hơn 1.700 tỷ đồng

2 dự án còn lại gồm: Khu dân cư đường Cồn Cỏ – giai đoạn 3 (tổng diện tích đất sử dụng 4,7 ha; tổng vốn đầu tư 77,5 tỷ đồng); Khu nhà ở đô thị kết hợp nhà ở xã hội, Khu công nghiệp Nam Đông Hà (tổng diện tích đất sử dụng 17,85 ha; tổng vốn đầu tư 294,5 tỷ đồng).  

Theo Nhịp sống kinh tế