• Sat. Aug 13th, 2022

Quy trình tiêm vaccine tại Trung tâm Tiêm chủng VNVC

ByTin Việt Nam

Sep 16, 2021

Khách hàng tiêm vaccine tại Trung Tâm Tiêm chủng VNVC được khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm và theo dõi sau khi tiêm.

Bước 1: Đăng ký thông tin khách hàng tại quầy lễ tân (khách hàng đăng ký sử dụng gói vaccine sẽ thực hiện thu ngân tại quầy).

  • Khách hàng mua “Gói vaccine”: vui lòng thông báo với nhân viên lễ tân để được ưu tiên phục vụ.

  • Khách hàng chưa có thông tin tại VNVC: lấy số thứ tự hoặc theo hướng dẫn tới quầy đăng ký thông tin để lập hồ sơ tiêm chủng, mã số khách hàng.

  • Khách hàng đã có thông tin tiêm chủng tại VNVC: lấy số thứ tự hoặc theo hướng dẫn để tới quầy đăng ký khám trước tiêm.

Bước 2: Khám sàng lọc tại phòng khám theo thứ tự trên màn hình hiển thị.

Bước 3: Bác sỹ khám, tư vấn và chỉ định tiêm vaccine.

Bước 4: Khách hàng nộp tiền tại quầy thu ngân (đối với khách hàng chưa nộp tiền).

Bước 5: Tiêm vaccine tại phòng tiêm theo thứ tự tên trên màn hình hiển thị.

Bước 6: Theo dõi sau tiêm 30 phút.

Bước 7: Nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ trước khi ra về.

(Nguồn: VNVC)