‘Siết’ dự án giao thông chậm giải ngân vốn

Theo đó, mục tiêu hết tháng 12.2021 đạt tối thiểu 90% kế hoạch và đến 31.1.2022 giải ngân 100% kế hoạch.
Riêng các dự án có nguồn vốn kéo dài từ kế hoạch năm 2020 phải giải ngân toàn bộ trước ngày 31.12 năm nay. Các dự án chậm giải ngân sẽ bị điều chuyển vốn sang các dự án hiệu quả hơn.
Năm 2021, Bộ GTVT được giao kế hoạch khoảng 43.401 tỉ đồng, tính đến hết tháng 5, đã giải ngân được 13.516 tỉ đồng, đạt 32,7% kế hoạch cả năm. Một số đơn vị như Ban Quản lý dự án Thăng Long, Mỹ Thuận đạt tỷ lệ cao. Tuy nhiên, một số chủ đầu tư, ban quản lý giải ngân chậm chưa đáp ứng yêu cầu.
Điển hình, Sở GTVT Kon Tum mới giải ngân 31/345 tỉ đồng, đạt 9% kế hoạch. Đặc biệt, dự án QL24 thành phần 2, kế hoạch hoàn thành tháng 7 tới, đến nay mới giải ngân 31/318 tỉ đồng, đạt 9,7%. Sở GTVT Gia Lai cũng mới giải ngân 34/158 tỉ đồng, đạt 21,5% kế hoạch, chậm 41 tỉ đồng (dự án QL25 thành phần 3). Hiện nay, sản lượng thi công dự án mới đạt khoảng 58%, có nguy cơ không hoàn thành tháng 6.2021 theo kế hoạch.