• Fri. May 27th, 2022

Hà Thị Hải Yến

  • Home
  • Hà Thị Hải Yến: “Tôi muốn đưa ngành làm đẹp Việt Nam ra bản đồ thế giới”

Hà Thị Hải Yến: “Tôi muốn đưa ngành làm đẹp Việt Nam ra bản đồ thế giới”

Đến với nghề đào tạo thẩm mỹ như một cơ duyên, doanh nhân Hà Thị Hải Yến đã từng bước vượt qua các khó khăn ban đầu do sự cạnh…