• Sat. Oct 16th, 2021

lời nói

  • Home
  • Trí tuệ người xưa: Không chần chừ, không nói lời thừa thãi, không ra vẻ

Trí tuệ người xưa: Không chần chừ, không nói lời thừa thãi, không ra vẻ

Trong một cuốn sách mang tên “Trầm mặc”, tác giả có viết: “Lời nói của bạn nên giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm, chứ đừng như pháo…

Sống ở đời, có 4 lời đừng nói ra: lời ngông cuồng, lời tức giận, lời thừa thãi, lời sĩ diện

Trong cuộc sống, có không ít trường hợp “lòng tốt làm hỏng chuyện” xảy ra, còn chưa rõ tình hình đã hấp tấp giúp đỡ, kết quả càng giúp lại…

Rss - Sitemap