• T5. Th7 29th, 2021

ổ dịch covid-19 mới

  • Home
  • "Chưa bao giờ phát hiện cùng lúc nhiều ca Covid-19 như vậy!"

"Chưa bao giờ phát hiện cùng lúc nhiều ca Covid-19 như vậy!"

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 đánh giá, ổ dịch ở Hải Dương, Vân Đồn nghiêm trọng hơn những…

"Chưa bao giờ phát hiện cùng lúc nhiều ca Covid-19 như vậy!"

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 đánh giá, ổ dịch ở Hải Dương, Vân Đồn nghiêm trọng hơn những…